Voorwaarden

 

Uniforme Voorwaarden Horeca

Wij maken u erop attent dat op al onze aangegane overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zijn.  Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegestuurd. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. In deze UVH treft u de annuleringsvoorwaarden aan.

Op de volgende link kunt u de Uniforme Voorwaarden Horeca inzien.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voor­waarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun horecadien­sten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.