Over de Groote Sociëteit Zwolle

 

De Groote Sociëteit Zwolle
Koestraat 8
8011 NK  Zwolle

De Groote Sociëteit Zwolle is een eigentijdse vereniging met een eerbiedwaardig verleden en een kansrijke toekomst.
De vereniging is opgericht in 1802, de Franse tijd. Daarmee is ze één van de oudste nog bestaande verenigingen van Zwolle. Vanaf 1805 is de vereniging bewoner en vanaf 1807 tevens eigenaar van het gebouw aan Koestraat 8 (met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog toen het gevorderd was door de Duitse bezetter).
We hebben daardoor een verantwoordelijkheidsgevoel voor dit gezichtsbepalend Zwols cultuurhistorisch erfgoed.

Folder deel 001

In de 19de eeuw waren ‘grootburgers’  lid van de sociëteit (zelfstandige notabelen zoals advocaten en rechters) en officieren van het garnizoen die op die manier tijdens hun legering in het garnizoen Zwolle sociale contacten konden opbouwen met burgers.

Was in de 19de eeuw bepalend of je tot de hogere burgerstand behoorde (vooral bepaald door geboorte), in de 21ste eeuw gaat het veel meer om mensen die in zekere mate ‘gelijkgestemd’ zijn. Velen hebben een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Het opleidingsniveau is vaak hogere beroepsopleiding of universitair.

Het huidige ledenbestand telt veel heren die niet meer actief werkzaam zijn, maar we zijn als vereniging bezig het lidmaatschap aantrekkelijk te maken voor een bredere groep. We vinden dat de Groote Sociëteit de kraamkamer is van je toekomst. Dus jong beginnen.

Ja: alleen mannen kunnen alle rechten en plichten van het lidmaatschap hebben. Voor hun partners is een ruime mogelijkheden deel te nemen aan specifieke activiteiten, zoals muziekcursussen en –uitvoeringen en bezoek aan museatentoonstellingen.
Het lidmaatschap verplicht niet tot een minimale aanwezigheid. We werken niet volgens een serviceclub-concept.

Ongeacht de leeftijd ervaren de leden de sociëteit als een vereniging met een warme, laagdrempelige en hartelijke omgang en een plaats met een breed netwerk. Mensen gaan hier ontspannen met elkaar om, voor een goed gesprek is alle ruimte en gelegenheid, maar ook voor grappen en grollen. Dit hebben we ook gecheckt bij leden, jong en oud.

Onze activiteiten zijn gedifferentieerd naar interesse, leeftijd en tijdstip. We weten dat iedere leeftijdsgroep ruimte voor initiatief en inbreng van onze leden.

Een belangrijk moment zijn de maaltijden op de laatste vrijdag van de maand.