Kasteleins

De Groote Sociëteit Zwolle wordt in haar verenigingsactiviteiten en het exploiteren van het unieke historische pand bijgestaan door een ondersteuningsteam bestaande uit enkele vaste medewerkers. Verder worden naar behoefte extra personen ingezet.

Kastelein

Mevr. Marit van Raalte-Lageveen,   Trompstraat 65,  8023 FN  Zwolle

 

E-mail kastelein:      kastelein@degrootesocieteit.nl

 

Onze kasteleins beschikken daarnaast ook over andere kwaliteiten, zie bijgaand persbericht over The Alluring Ajettes.