Directie, RvC en Ereleden

Directie, Commissarissen en Ereleden


Samenstelling per 01-01-2020:

Directie:

 • President-directeur                Ir. J. Zandbergen
 • Directeur-secretaris               Ir. P. Hiemstra
 • Directeur-thesaurier              A.H. van Kesteren
 • Directeur-accommodatie     M.N.P. Spelbrink
 • Directeur-exploitatie              Drs. E. van der Wilt

E-mail adres directie :   directie@degrootesocieteit.nl

Raad van Commissarissen:

 • Commissaris B. Boonk
 • Commissaris Ir. G.R. Visser
 • Commissaris S.J.C. Cnossen

Ereleden:

 • Dr. H.A. Holtkamp
 • Ir. P.W. Vonderhorst
 • A. Rigter