Vrijdagmiddagborrel

Iedere vrijdagmiddag  |  17:00 tot 19:00 uur

De voorwaarden, die we als directie stellen zijn:

- Aanmelden vooraf 

- Naleven van het protocol voor de vrijdagmiddagborrel 

 


Vrijdagmiddagbridge

Iedere vrijdagmiddag  |  14:00 tot 17.00 uur

De voorwaarden, die we als directie stellen voor het bridgen zijn:

- Aanmelden vooraf 

- Naleven van het protocol voor de vrijdagmiddagbridge 

 


Dispuut 

Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand   |  16:00 tot 17:30 uur   

Met wisselende sprekers. Inleiding en discussie over diverse onderwerpen.

Op 4 december is Sjoerd Rijlaarsdam de inleider met het onderwerp: Ontwikkelingshulp van
zilverpapier tot blanco chequeDispuut 

Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand   |  16:00 tot 17:30 uur   

Met wisselende sprekers. Inleiding en discussie over diverse onderwerpen.

Op 8 januari 2021 is Onno Sijperda de inleider met het onderwerp: Grens tussen leven en dood

 


Twee cursussen Zoom-gebruik

Woensdag 2 december  | 2020 | 16.00 - 17.30 uur en donderdag 3 december | 2020 | 16.00 - 17.30 uur  

  

In de wandelgangen horen wij dat er nogal wat leden zijn die afhaken bij een ZOOM-meeting omdat ze “zoomvrees” hebben of omdat ze denken dat het heel ingewikkeld is om aan een zoommeeting deel te nemen. Tegen al deze leden zeggen wij: zoomen is veel eenvoudiger dan je denkt. Om dat te bewijzen organiseren wij op woensdag 2 december een instructiecursus zoomen voor iedereen die nog aarzeling heeft om mee te doen aan een zoommeeting.
Maar ook voor degenen die de (technische) basisvaardigheden van ZOOM al onder de knie hebben, valt er nog het nodige te leren mbt de psychologische aspecten van communiceren via digitale media. Daarom organiseren wij op donderdag 3 december via ZOOM een cursus/lezing met de titel “ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet”.
Voor beide cursussen moet u zich afzonderlijk aanmelden via onderstaande buttons!!
 
Namens de Sociëteitscommissie:

Erik Hendriksen

Rinze van der Lei.

 


Pro Justitia rapportage in strafzaken

Vrijdag 11 december  | 2020 | 16.00 - 17.30 uur 

  

De Sociëteitscommissie organiseert een lezing door Geert de Jong met als onderwerp: Toerekeningsvatbaarheid t.g.v. een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens.

Geert de Jong (lid van de Groote Sociëteit) is psycholoog en heeft o.a. als achtergrond bij justitie:

- 1972-1986 TBS-kliniek, Mesdagkliniek Groningen, (onderzoek, behandeling, beleid)

- 1990-2011 Pro Justitia rapporteur

- 2006-2018 Lid commissie van toezicht van de Penitentiaire Instelling Zwolle

Over het onderwerp hebben veel mensen vaak een uitgesproken oordeel maar kennis ontbreekt in veel gevallen. Het is daarom zeer interessant om te worden voorgelicht, vragen te kunnen stellen en te kunnen discussiëren over de vragen die justitie stelt aan een ProJustitia rapporteur zoals Geert de Jong en over de wijze waarop een TBS-rapportage tot stand komt. De kern van de TBS-rapportage is meestal: lijdt de onderzochte aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en zo ja hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven. Vervolgens: hoe was dit ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde?

Deze lezing kan zowel fysiek (in De Groote Sociëteit) als via Zoom worden bijgewoond.


 Namens de Sociëteitscommissie:

Erik Hendriksen

Rinze van der Lei.

 


Algemene Ledenvergadering - najaar 

Vrijdag 15 januari 2021   |  18:00 tot 19:00 uur

Betreft de uitgestelde najaarsvergadering van vrijdag 20 november 2020. 

Nadere informatie volgt t.z.t.Zondagochtendconcert

Zondag 13 december 2020 |  11:00  uur


Zondagochtendconcert met Kitty  Bazalgette (sopraan) and Jaime Espinosa Pedrosa (piano). Afgestudeerd (bachelor) bij Artez Zwolle. Het programma wordt iets later bekend gemaakt maar de bedoeling is dat er liederen van Duparc, Hahn, Schumann and Strausset ten gehore worden gebracht. 

De toegangsprijs is € 10,- p.p., graag contant te betalen.


De sociëteitscommissie nodigt u van harte uit om dit concert te bezoeken.

Namens de Sociëteitscommissie:

Rinze van der Lei.
Laatste Vrijdag Van De Maand Maaltijd

Vrijdag 27 november 2020   |  18:00 tot 19:00 uur

 

Ook dit keer staat ons horecateam garant voor een heerlijke maaltijd, goede wijn in een passende ambiance. 

Meldt u zich wel even aan!

 

 

 


Luistercursus Marcel Zwitser

Van 4 januari tot 18 maart 2021

 

De balletten van Igor Stravinsky.

 

In de periode 4 januari tot 18 maart zal Marcel Zwitser op de hem kenmerkende, bevlogen wijze weer een luistercursus verzorgen. Vanwege het maximum aantal deelnemers in de Groote Zaal (29), wordt gedacht aan een cursus op maandag en een tweede cursus op donderdag. Een en ander afhankelijk van het aantal deelnemers. Meer informatie kunt u in de bijlage vinden, zoals welke balletten, data en kosten. De link om u op te geven staat hieronder, maar eveneens in de bijlage.

Coördinator: Rinze van der Lei.

 


Culinaire Cornuyten

Maandag's  |  17:30 tot 21:30 uur  


In 2020 geen bijeenkomsten.

 


Koken en Braden

Iedere 2e maandagavond van de maand  |  18:00 tot 21:00 uur

 

In 2020 geen bijeenkomsten.

 


Ledeninstallatie  - Geannuleerd -

vrijdag 30 oktober    |  18:00 tot 19:00 uur   
 

installatie van onze nieuwe leden met aansluitend Laatste Vrijdag Van De Maand Maaltijd.

I.v.m. de Covid-19 maatregelen wel graag vooraf aanmelden

 


Vrij biljarten

Iedere vrijdag  |  14:00 tot 16:30 uur

Iedere vrijdagmiddag is er vrij biljarten

 


Biljarten

Iedere maandavond  |  18:00 tot 22:00 uur

 

 


Heerenbridge 

Iedere 3e donderdagavond van de maand  |  19:o0 tot 22:30 uur

 

 


Damesbridge 

Iedere 3e woensdagmiddag van de maand   |  13:30 tot 17:00 uur

 

 


Gemengd bridge 

Iedere 1e en 3e dinsdagavond van de maand   |  19:30 tot 22:30 uur

 

 


Wissel bridge 

Iedere 2e en 4e dinsdagavond van de maand   |  19:30 tot 23:00 uur