Activiteiten

Activiteiten Groote Sociëteit naar aard en deelname:

Van de ongeveer 270 Sociëteitsleden mogen we zo’n 60% tot actieve deelnemers rekenen bij de door de Sociëteit georganiseerde activiteiten.

Onderstaand een globale indicatie van de activiteiten die zoal plaatsvinden.

Voor de evenementen die plaats gaan vinden zie “Programma

Aard Doelgroepen/ leeftijd
Actieve ledenbestand: ongeveer 160.

Verbinding

Borrel maandag Seniorenborrel
Borrel vrijdag Alle leden: in de praktijk is 25-50% van de actieve leden hier aanwezig
Nieuwjaar Alle leden met partners; in de praktijk 33% van de actieve leden aanwezig
Koningdag Alle leden met partners; in de praktijk 33% van de actieve leden aanwezig
Cultuur
Concerten op zondagmorgen Alle leden (20% van de actieve leden) met partners/introducees
3 concerten.
Muziekcursus Alle leden met partners
5 cursus-ochtenden; in de praktijk ruim 40 deelnemers
Exposities Museum De Fundatie Alle leden (ruim 20% van de actieve leden) met partners
Informatie
Lezingen Alle leden met partners (deelname varieert sterk)
Dispuut Alle leden (8-12% van de actieve leden)
Reizen Alle leden, vaak met partners; 30 deelnemers per keer
Excursies bedrijven Alle leden (15-45% van de actieve leden), soms met partners
Clubs
Koken en braden Alle leden; 12-15 deelnemers per keer
Culinaire Cornuyten Alle leden; 12-20 deelnemers per keer
Heerenbridge Alle leden (20% van de actieve leden)
Gemengde bridge Alle leden (een kleine 20% van de actieve leden) met partners
Damesbridge Partners van leden
Wisselbridge Alle leden met partners
Biljart Alle leden (12% van de actieve leden)
Vrijdagmiddag vrij bridge/biljart Alle leden(8-13% van de actieve leden)
Festiviteiten
Heerendiner Leden met meestal zonen
Wilddiner Alle leden met partners
Oldtimerdag Alle leden
Golf Alle leden
Sinterklaasfeest Alle leden met partners, kinderen en kleinkinderen