De Groote Klok

20150720 Voorblad Groote Klok

De Groote Klok

De Groote Klok is het periodiek van de Vereniging de Groote Sociëteit. De Groote Klok verschijnt 10 maal per jaar in een oplage van 360 exemplaren, bestemd voor leden en relaties. 

De redactie van de Groote Klok bestaat uit:

  • Steven ten Veen          (hoofdredacteur)
  • Ronald van den Berg (productie)
  • Peter Hiemstra
  • Jacques Hovius
  • Cees Meijntjes

Redactieadres:

De Groote Sociëteit
Koestraat 8
8011 NK Zwolle

redactie@degrootesocieteit.nl

Tekstbijdragen (bij voorkeur gedigitaliseerd) aanleveren door te mailen of te sturen naar bovenstaand adres.
De redactie beslist over de inhoud van de Groote Klok en kan wijzigingen in teksten aanbrengen of bijdragen niet plaatsen.
Foto’s moeten digitaal worden aangeleverd in hoge resolutie (niet verkleinen!) en graag voorzien van bijschrift.
Voor advertenties kan contact opgenomen worden met de directeur-secretaris.

De meest recente afleveringen van de Groote Klok staan als pdf-bestand op de website.

Jaargang 2018

Jaargang 2017

Jaargang 2016

Jaargang 2015

Jaargang 2014